A kiégésmegelőzés komplex megközelítést kíván. Csak úgy hatékony, ha minden szinten és minden szempontból foglalkozunk vele: figyelmet fordítunk a tünetekre és a problémákra is, egyéni és szervezeti szinten egyaránt. 

Ha stresszes a munkahelyi légkör, a munkatársak egyre növekvő feszültsége előbb-utóbb összecsap, és további frusztrációt okoz. A legtöbb munkahelyi közösség segítségre szorul a kapcsolatok javítása terén. 

Az önmagunkhoz és az egymáshoz való kapcsolódás erőt ad, ezt segítjük elő. Nyugizónát lehet teremteni magunknak és egymásnak is, ahol tudunk találkozni, kapcsolódni, harmonikusan együtt dolgozni. A reménytelennek tűnő, elmérgesedett munkatársi viszonyok is javíthatók. 

A Nyugizóna szolgáltatások rendszerét úgy dolgoztuk ki, hogy az egyes elemek önálló egységként is igénybe vehetők, de minden egyes elem kapcsolható minden más elemhez, így az adott szervezet szükségleteihez leginkább illő programot lehet összeállítani, akár hosszú távra is.