email: balazs.noemi@nyugizona.hu

tel: +36303703163

Szakmai háttér

Egészségfejlesztő pszichológia
Az ELTE Pszichológia képzésén az egyetemi éveim vége felé közeledve egyre biztosabban éreztem, hogy a mindennapi elakadásokkal küzdő emberekkel végzett segítői munka lenne a leginkább testhezálló számomra. Már önmagában ezért is nagyon szerencsésnek éreztem magam, hogy pont egy évvel a végzésem után, 2008-ban az ELTE Személyiség és Egészségpszichológia tanszéke elindította az Egészségfejlesztő szakpszichológus szakirányú továbbképzést, ahol az első hazai évfolyam tagjaként 2010-ben végeztem.
Azóta kiderült, hogy ez a szakképzés több szempontból is sorsfordító volt számomra. Egyrészt ott alakult ki és szilárdult meg az az alapvető szakmai szemléletem, amelyben a hangsúly nem elsősorban a hiányosságok korrekcióján van, hanem sokkal inkább a meglévő erősségek, erőforrások kiteljesítésén, a kompetenciák fejlesztésén, a megelőzésen. Erre a szemléleti alapra épült rá a következő években az egészségfejlesztő pszichológusként változtatni vágyókkal, egészségesebb életmódra törekvőkkel végzett végzett gyakorlati munkám, amely a változás folyamatának, szakaszainak, nehézségeinek és szépségeinek területén való elmélyülésemet hozta magával. Ez a szemléleti és gyakorlati háttér azóta is velem van minden segítői szerepemben.


Lélekkel az Egészségért
Másrészt az egészségfejlesztő szakképzésen ismerkedtem meg a munkaközösségünk alapító tagjaival, akikkel a Lélekkel az Egészségért Alapítványnál azóta is képviseljük, és tovább adjuk a bővülő szakmai csapatunknak, és a hozzánk fordulóknak azokat a szakmai elveket, amik a kezdetektől a közös értékrendünk alapjait jelentik: hogy képesek vagyunk tenni önmagunkért, változni, fejlődni, a testileg-lelkileg egészségesebb megoldásokat választani, kezelni a saját stresszünket.


Munkahelyi egészségfejlesztés
Pontosan tudom tehát, mennyire sokat számít a munkavégzésem során, és a szakmai identitásom alakulásában, hogy egy összetartó, támogató, inspiráló csapatban dolgozhatok, ahol együtt teszünk azért, hogy a szervezetben a közös munka mellett mindenki a számára leginkább testhezálló feladatokban fejleszthesse magát és a jóllétét. Ezzel a sajátélményemmel még erősebben kapcsolódok az Alapítványunk azon küldetéséhez, amelyről a munkahelyi egészségfejlesztő tevékenységünk szól: munkavállalóknak nyújtunk segítséget a stressz kezelésében, kiégés megelőzésében, az együttműködésben, a munkaszervezethez, kollégákhoz és önmagukhoz való hiteles kapcsolódásban.

Fókusz módszer
Még egy nagyon értékes dolgot kaptam a szakképzéstől: itt találkoztam először az önmagunkhoz való hiteles kapcsolódásnak, a befelé figyelésnek az egyik módszerével, a Gendlin-féle fókuszolással, ami azóta is nagyon közel áll hozzám. 2010 óta az alapítványi szupervíziós munkánkban a saját lelki egészségünk megőrzésének eszközeként is aktívan használjuk, illetve a fókusztréneri képzettségem megszerzésével 2019 óta a saját segítői munkámban is alkalmazom.

Szupervízió
A szakmai identitásom alakulásban a másik sorsfordító hatást a Szupervizor szakirányú továbbképzés gyakorolta.
Ahhoz az egész pályámat végigkísérő szemléleti-értékrendbeli alaphoz adott egy stabil és egyben felszabadító gyakorlati keretet, hogy folyamatosan tanulunk, fejlődünk.
A szupervízóval járulok hozzá az Alapítvány másik küldetéséhez is, hogy a gyerekek még az iskolában megtanulják, hogy tudnak tenni a saját feszültségük kezeléséért, a pedagógusok pedig azt, hogy mintát adhatnak ehhez, és tehetnek a kiégésük megelőzéséért. A szupervízióval a gyerekekkel dolgozó szakembereket támogatom a szakmai identitásuk karbantartásában, szakmai elakadásaikból való elmozdulásban, a kiégésük megelőzésében.
A munkaközösségünkben egy további alapvető közös értéket jelent a módszertani sokszínűség és a holisztikus szemlélet. A nagyon sűrű vagy nehéz időszakokban is mindig találtunk időt és energiát a tudásmegosztásra, a más végzettségű segítő szakemberek szempontjainak beemelésére, integrálására a munkánk során. A saját képzésünkben is hangsúlyt helyezünk erre, amelynek jegyében coaching pszichológus és mediátor képzéseket is végeztem az Alapítvány támogatásával.
Mégis, a szupervízió volt az, ami még inkább tudatosította bennem, és a gyakorlatba átültethetővé tette az Alapítványnál mindig is képviselt szemléletet: hogy nem csak egy megközelítésmód, vagy módszer az üdvözítő. Ha egy adott helyzetet, problémát, elakadást a megszokottól eltérő, más perspektívákból is megnézhetünk, megközelíthetünk, egy biztonságos, tét nélküli, elfogadó tanulási környezetben, annak nem csak elmozdulást elősegítő, hanem felszabadító és erőforrás-mozgósító ereje is van.
Nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy ezeket a megéléseimet, és a szupervízió, mint tanácsadási munkaforma mibenlétét 2018 óta tovább adhatom megbízott oktatóként a KRE Szupervizor szakirányú továbbképzésén.

Oktatás és kutatás
A szakemberek képzéséhez az alapítvány egy másik fontos célkitűzése – az egészségfejlesztő pszichológia módszertanának szakmai továbbadása – is segített hozzájárulni: sokszor volt lehetőségem végzős pszichológus hallgatók egészségpszichológia terepgyakorlatában közreműködni, a gyakorlati munkánk példáján keresztül átadva nekik a pszichoedukáció, egészségfejlesztő intervenciók alapvető alkalmazásának elemeit.
Különös jelentőséggel bír tehát, hogy az egészségfejlesztő intervencióink bizonyítottan hatékony módszereken alapuljanak, ezért az Alapítvány a jelenleg is zajló phd tanulmányaimat is támogatja, ahol a kutatási területem az iskolai stresszkezelő, kiégés megelőző Sulinyugi programunk hatékonyságvizsgálata.