e-mail: balazs.noemi@nyugizona.hu

tel: +36303703163

Balázs Noémi vagyok, egészségfejlesztő szakpszichológus, szupervizor. 

A munkaközösségünk alapító tagjaival együtt a kezdetektől a Lélekkel az Egészségért Alapítvány egyre bővülő szakmai csapatához tartozom.  

Fő tevékenységi köröm az Alapítványunk munkahelyi egészségfejlesztő küldetéséhez kapcsolódik: munkavállalóknak segítünk a stressz kezelésében, a kiégés megelőzésében, az együttműködésben, a munkaszervezethez, kollégákhoz és önmagukhoz való hiteles kapcsolódásban. Ennek során egyéni pszichológiai konzultációkat, pszichoedukatív előadásokat és csoportokat tartok munkahelyi színtéren. Pszichológiai konzultációval magánembereknek is segítek a mindennapi nehézségeikkel való megküzdésben, szupervizorként pedig a szakmai személyiség jóllétét, a kiégés megelőzését támogatom egyéni, csoportos és team szupervíziós folyamatokban. 

Bemutatkozó videóm:

Szakmai érdeklődési területeim közé tartozik a stresszkezelés, kiégésmegelőzés, illetve a változás folyamata. 

Az alkalmazott módszereim a személyközpontú megközelítés, illetve az egészségfejlesztő pszichológia szemléleti alapjaira épülnek: mindannyian képesek vagyunk tenni önmagunkért, változni, fejlődni, a testileg-lelkileg egészségesebb megoldásokat választani, kezelni a saját stresszünket. Ezért a konzultációim során a hangsúly nem elsősorban a hiányosságok korrekcióján van, hanem sokkal inkább a meglévő erősségek, erőforrások kiteljesítésén, a kompetenciák fejlesztésén, a megelőzésen. Ezt változatos eszközökkel, technikákkal (pl. kognitív viselkedésterápiás elemek, Motivációs Interjú technikái, Gendlin-féle fókuszolás, coaching pszichológiai eszközök) igyekszem személyreszabottan elősegíteni. 

A szakmai identitásom alakulása szempontjából meghatározó élmény volt az ELTE Egészségfejlesztő szakpszichológus képzése, ahol az első hazai évfolyam tagjaként 2010-ben végeztem, és megismerkedtem a munkaközösségünk alapító tagjaival. Még egy nagyon értékes dolgot kaptam a szakképzéstől a szemléleti alapok és támogató szakmai közösség mellett: itt találkoztam először az önmagunkhoz való hiteles kapcsolódásnak, a befelé figyelésnek az egyik módszerével, a Gendlin-féle fókuszolással, ami azóta is nagyon közel áll hozzám. 2010 óta az alapítványi szupervíziós munkánkban a saját lelki egészségünk megőrzésének eszközeként is aktívan használjuk, illetve a fókusztréneri képzettségem megszerzésével 2019 óta a segítői munkámban is alkalmazom. 

A szakmai identitásom alakulásban a másik jelentős hatást a Szupervizor szakirányú továbbképzés gyakorolta. Ahhoz az egész pályámat végigkísérő szemléleti-értékrendbeli alaphoz adott egy stabil és egyben felszabadító gyakorlati keretet, hogy folyamatosan tanulunk, fejlődünk, és hogy e során nem csak egy megközelítésmód, vagy módszer az üdvözítő. Ha egy adott helyzetet, problémát, elakadást a megszokottól eltérő, más perspektívákból is megnézhetünk, megközelíthetünk, egy biztonságos, tét nélküli, elfogadó tanulási környezetben, annak nem csak elmozdulást elősegítő, hanem felszabadító és erőforrás-mozgósító ereje is van. Nagy örömömre szolgál, hogy 2018 óta ennek átadásában is közreműködhetek a KRE Szupervizor szakirányú továbbképzésén, megbízott oktatóként. 

Az Alapítványnál a szakmai csapatunkban alapvető közös értéket jelent a módszertani sokszínűség és a tudásmegosztás, a bizonyítottan hatékony módszertani eszközök, jó gyakorlatok, illetve a más végzettségű segítő szakemberek szempontjainak beemelése, integrálása a munkánk során. A saját képzésünkben is hangsúlyt helyezünk erre, amelynek jegyében az Alapítvány támogatásával coaching pszichológus és mediátor képzéseket is végeztem, illetve phd tanulmányokat folytatok, ahol a kutatási területem az iskolai stresszkezelő, kiégésmegelőző Sulinyugi programunk hatékonyságvizsgálata. 

 

Publikációk: 

Szigeti, R.; Balázs, N.; Bikfalvi, R.; Juhász, Á.; Urbán, R. (2021). A tanári kiégés alakulásának vizsgálata a tanév során kiégésmegelőző csoportos foglalkozások tükrében budapesti általános iskolákban. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. 

Juhász, Á.; Szigeti, R.; Balázs, N.; Bikfalvi, R. (2021). Szervezeti fókuszú beavatkozási lehetőségek a tanári kiégés megelőzésében. In: Sass, Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Magyar Pszichológiai Társaság (2021) 336 p. pp. 73-73.  

Balázs, N., Leszovszki, A. (2018). Is hypnosis an effective intervention for burnout? The International Society of Hypnosis, Newsletter, Building Bridges of Understanding, 42(4), 17-21.  

Balázs N., Szigeti R., Bikfalvi R., Urbán R. (2018). A Serdülő Stressz Kérdőív és összefüggéseinek vizsgálata 5-8. osztályos budapesti tanulók mintáján. In: Lippai, Edit (szerk.) Változás az állandóságban: A Magyar Pszichológiai Társaság XXVII. Országos Tudományos Nagygyűlése: Kivonatkötet. Budapest, Magyarország: Magyar Pszichológiai Társaság, pp. 258-259. 

Juhász Á., Balázs N., Szigeti R., Bikfalvi R. (2018). Ups and Downs of an Organisational-level Stress Management and Burnout Prevention Program: First Results of a Longitudinal Study. In: Kevin, Teoh; Nathalie, Saade; Vlad, Dediu; Juliet, Hassard; Luis, Torres (szerk.) Book of Proceedings: 13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology: Adapting to rapid changes in today's workplace. Lisbon, Portugália: European Academy of Occupational Health Psychology, pp.293-294. 

Szigeti R., Balázs N., Bikfalvi R., Urbán R. (2017). Burnout and depressive symptoms in teachers: Factor structure and construct validity of the Maslach Burnout inventory-educators survey among elementary and secondary school teachers in Hungary. STRESS AND HEALTH 33:5pp. 530-539.,10p. doi:10.1002/smi.2737