email: cs.szekeres.veronika@nyugizona.hu

tel: +36207753627

Csordás-Szekeres Veronika vagyok, tanácsadó szakpszichológus, a Lélekkel az Egészségért Alapítvány legfőképpen gyermekpszichológiai területén tevékenykedő munkatársa 2013 óta. Úgy érzem, hogy az Alapítvány tevékenysége olyan átfogó szakmai tudást, tapasztalatot és segítségnyújtást biztosít, amiben szívesen vállalok részt.
Szakmai életutamon és hitvallásomban is az jelenik meg, hogy megfelelő önismerettel (önmagunk és a világban betöltött helyünk megismerése), problémafelismeréssel és tenni akarással képesek vagyunk saját kérdéseinket-kétségeinket, elakadásainkat, kríziseinket, traumáinkat úgy kezelni, hogy azok beépülve személyiségünkbe és mindennapjainkba, teljesebbé, erősebbé, kiegyensúlyozottabbá tegyenek minket mind a munkában, mind a magánéletben. Egy nehézség nem biztos, hogy probléma, csak szempontváltás, illetve, megfelelő megközelítés, tudás, kezelés és megoldás szükséges hozzá. Mindez akkor valósulhat meg a leghatékonyabban, a jövőre nézve is leginkább előrevivő módon, ha felismerjük magunkban és alkalmazzuk a kapcsolatainkban, mindennapi helyzeteinkben saját erősségeinket, képességeinket, fejlődni akarásunkat, valamint, ha mindehhez megfelelő támogatottságot kapunk. Ezt a támogatást tudom nyújtani a hozzám fordulóknak a konzultációk során, melynek alapja az elfogadó, biztonságot adó légkör, az ítélkezésmentesség, az értő, aktív figyelem, valamint a közös munka facilitálása. 

Számos életesemény hatására jutottam el ahhoz a felismeréshez, hogy pszichológus szeretnék lenni. Mióta e hivatás mellett köteleződtem el, tudom, hogy legfőképpen gyermekpszichológiai területen szeretnék elhelyezkedni. Úgy gondolom – és a lassan 10 éves, állami és közintézményekben (óvoda, iskola, rendvédelem, alapítványi tevékenységek), illetve egyéni tanácsadásban szerzett szakmai tapasztalataim is ezt erősítik bennem, hogy ha az ő lelki világukat, működésmódjukat, félelmeiket, fantáziavilágukat felderítem, azzal az egész családnak segítséget nyújthatok egy működőképesebb, harmonikusabb, elégedettebb, boldogabb életúthoz. Ez az az életkor, amikor a legtöbbet tehetjük – akár közvetetten, a szülőkkel való közös munkán keresztül – azért, hogy egy testileg-lelkileg egészséges, kiegyensúlyozott, saját erősségeivel és fejlesztendő területeivel tisztában lévő felnőttekből álló társadalomban éljünk.
Mindehhez jól kapcsolódik az Alapítvány Sulinyugi projektje is, amiben a kezdetektől részt vállalok. Jelenleg GYED-en vagyok a kislányommal, de háttérmunkákat és egyéni tanácsadást újra vállalok. Mióta anya lettem, a szakmai tudásom, tapasztalataim mellé a gyakorlati megéléseket, szempontokat is hasznosítani tudom munkám során, így biztosítva még teljesebb támogatást és hitelességet a hozzám fordulók számára.

Végzettségek

A Károli Gáspár Református Egyetem alapképzése után a pszichológus diplomámat 2012-ben szereztem a Pécsi Tudományegyetemen, fejlődés- és klinikai gyermekpszichológia szakirányon. Az alapképzés első megerősítéseit követően itt bizonyosodott be számomra végleg, hogy jól választottam mind szakmát, mind szakterületet. Képzéseim során számos gyakorlati tárgyam és szakmai gyakorlatom is volt, melyek segítségével, majd a diploma megszerzése után a különböző területeken való munkavégzéssel az elméleti megközelítések mellett önismerettel, hivatástudattal, különböző vizsgáló és terápiás módszerek ismeretével, gyakorlati alkalmazásának elsajátításával is gazdagodtam. Érdekes, izgalmas és hasznos élményekkel teli az az út, melyet a több generációval való együttes munka során végig járok (óvodás kortól az időskorig). A velük való foglalkozás az önismereti tudáson túl folyamatosan alakítja és fejleszti tovább bennem azt a hivatásszemélyiséget, pszichológusi szemléletmódot, munkamorált és munkastílust, mellyel mind a mai napig dolgozom.

A 2013-ban elvégzett gyászcsoportvezetői képzés hozzásegített ahhoz, hogy a veszteségélmények feldolgozásában még hatékonyabban tudjak támaszt és segítséget nyújtani. Munkám során gyakran szembesülök azzal, hogy a feldolgozatlan gyász, veszteségélmény jelenlegi életünkre is nagy befolyással bír. Ha valamilyen veszteség ér bennünket, és feldolgozásában elakadunk, akkor a jövőre nézve akadályokba ütközhetünk az egészséges, boldog és kiegyensúlyozott élet megteremtésében. Ezért érdemes foglalkoznunk korábbi és aktuális veszteségeinkkel, felismerni az esetleges elakadásokat, és tenni azért, hogy ezeket elfogadva és feldolgozva, beépítsük mindennapi életünkbe, személyiségformálóként, erőforrásként tekintve rájuk. 

2017-ben coaching pszichológus lettem (life coach szakirányon), ami egy új szemlélet- és gondolkodásmódot adott a hivatásomhoz, és jó alapot adott a későbbi szakképzésemhez. Ez a lélektani terület a jövőre figyel, a célok elérését támogatja, megoldásorientált párbeszéd formájában. Az ülések során olyan motiváló, fejlesztő „beavatkozás” valósul meg, aminek középpontjában a változás és átalakulás áll. Azon van a hangsúly, hogy mi működik.

Az, hogy 2019-ben krízistanácsadó szakpszichológussá váltam, szakmai és önismereti fejlődésemet is elősegítette. A tanácsadás egy olyan, együttműködésre építő és kliensközpontú interperszonális szakmai tevékenység, melynek fő célja, hogy a pszichológiailag alapvetően egészséges személyeknek segítsen a fejlődési és adott élethelyzethez kapcsolódó elbizonytalanodásaik, problémáik megoldásában. Az egészséges működésre, az erősségekre – erőforrásokra, illetve a megoldásokra fókuszál, figyelembe véve a környezeti - kapcsolati és az adott szituációhoz kapcsolódó hatásokat. Ezáltal a klienst egy újabb, jobb, adaptívabb működésmód és életvitel felé vezető úton segíti, támogatja.

A szintén 2019-ben megszerzett fókusztréneri végzettségem (Gendlin-féle fókuszolás) lehetőséget biztosít ahhoz, hogy egy olyan módszerrel is segítsem a hozzám fordulókat, amiben fő irányvonal a befelé figyelés, az „itt és most” megélése, a testi tudatosság és az önmagamhoz való hiteles kapcsolódás.

Főbb tevékenységi körök, témák, nehézségek, amikben segíteni tudok:

  • önismereti munka, önelfogadás, önbizalom, önértékelés növelése
  • készségfejlesztés (pl. tiszta kommunikáció – asszertivitás, konfliktuskezelés, empátia, együttműködés)
  • stresszkezelés (megküzdés a negatív életeseményekkel, érzelemszabályozás, szorongáscsökkentés, kiégés megelőzése, kezelése)
  • gyermekvállalás, anyaság-szülőség, nőiesség témakörei
  • kapcsolati nehézségek, családon belüli változások, nevelési kérdések-kétségek, nehézségek (pl. kistestvér születése, költözés, bölcsődébe, óvodába, iskolába kerülés, beilleszkedés, alkalmazkodás, válás, sérült gyermek a családban, haláleset)
  • kríziskezelés és veszteségfeldolgozás (fejlődési krízisek - pl. dackorszak, kamaszkori krízisek, felnőtté válás – önállósodás, elköteleződés, életközépi válság és akut krízisek - pl. munkahely elvesztése, baleset, haláleset)