email: juhasz.agnes@nyugizona.hu

tel: +36304050890

Feladataim az Alapítványnál: 

  • a kutatási munkacsoport vezetése, 
  • egyéni konzultációk kliensekkel, 
  • pszichoszociális kockázatfelmérésekben több szerep,  
  • koordinátori szerep nemzetközi pályázatokban. 

Az egyetem befejezése óta érdekel a munkahelyi egészségfejlesztés területe. Azon belül külön szívügyem a munkahelyi egészségfejlesztés szervezeti fókusza: mit tehetünk azért, hogy kevesebb stresszt kelljen átélniük a dolgozóknak a munkahelyükön. Emellett természetesen igyekszem egyéneknek és csoportoknak is segíteni abban, hogy ők maguk hatékonyabban tudják kezelni az őket érő stresszt, a mindennapi nehézségeket, kihívásokat. Eszköztáramban vannak kognitív-viselkedésterápiás, kliensközpontú, megoldásfókuszú, továbbá relaxációs módszerek is. Az adott módszert mindig a hozzám forduló személyiségének, problémájának és igényeinek a figyelembevételével választom ki. Abban igyekszem segíteni, hogy a kliensek erősségeit, tapasztalatait felhasználva optimális megoldást tudjanak találni a felmerült problémákra, nehéz élethelyzetekre, vagy egyszerűen csak képesek legyenek fejlődni, megújulni, teljesebb életet élni.   

Saját életemben is nagyon fontosnak tartom az egyensúly elérését: egyensúlyt a munka és a magánélet, a különféle, egymást kiegészítő feladatok, tevékenységek, az állandó fejlődés és a tapasztalatok kamatoztatása között. Lelkesedéssel tölt el, ha sokféle, kihívást jelentő feladatot végezhetek: szeretek tanítani, kutatni, tanácsadóként vagy csoportvezetőként segíteni, fejleszteni, támogatni egyéneket és csoportokat is. Nagy örömömre szolgál, hogy része lehetek az Alapítvány szakmai csapatának, mert itt folyamatos támogatást és inspirációt kapunk egymástól. A személyes fejlődést, az élethosszig tartó tanulást fontos vezérelvemnek tartom. 

Doktori képzésem befejezését követően a BME Ergonómia és Pszichológia Tanszékén dolgoztam tanársegédként. 2006 és 2016 között a Corporate Counselling Services Sarl nemzetközi, munkahelyi egészségfejlesztéssel foglalkozó tanácsadó cégnek voltam munkatársa, ahol koordináltam a magyarországi szolgáltatásokat, és először a magyar, majd a nemzetközi tanácsadói csoport munkáját. 2016 óta az ELTE PPK-n dolgozom adjunktusként, jelenleg a Szervezet és Vezetéspszichológia Tanszéken. Az Alapítvánnyal 2016-ban kerültem kapcsolatba, azóta sok projektben dolgoztunk együtt, közösen részt vettünk egy nagy kutatásban, továbbá egy több éves nemzetközi pályázatban is.  

1999-ben végeztem az ELTE-n, ahol pszichológus diplomát szereztem az egészségpszichológia és a tanácsadás- és munkapszichológia szakirányok elvégzését követően. 1999 és 2002 között az ELTE Doktori Iskola hallgatója voltam. Doktori disszertációm témája az Egyéni és Szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés, melyet 2008-ban védtem meg. Ezeken túlmenően többféle szakmai továbbképzésen is részt vettem: coaching pszichológus végzettséget szereztem 2017-ben, kognitív-viselkedésterápiás konzultáns végzettséget 2016-ban, trénig csoport vezetői végzettséget 1999-ben.

Publikációk: 

  • Juhász Ágnes, Szigeti Réka, Balázs Noémi,  Bikfalvi Réka (2021). Szervezeti fókuszú beavatkozási lehetőségek a tanári kiégés megelőzésében. In: Sass Judit (szerk.) Út a reziliens jövő felé. A Magyar Pszichológiai Társaság XXIX. Országos Tudományos Nagygyűlése :Kivonatkötet. Konferencia helye, ideje: Székesfehérvár, Magyarország 2021.08.26. - 2021.08.28. (Budapesti Corvinus Egyetem). Budapest: Magyar Pszichológiai Társaság, pp 73-73 (2021) 
  • Juhász, Á.; Balázs, N.; Szigeti, R.; Bikfalvi, R. (2018). Ups and Downs of an Organisational-level Stress Management and Burnout Prevention Program: First Results of a Longitudinal Study. Presentation at the 13th Conference of the European Academy of Occupational Health Psychology : Adapting to rapid changes in today's workplace. Konferencia helye, ideje: Lisbon, Portugália 2018.09.05. - 2018.09.07.  
  • Ágoston, Cs.; Juhász, Á. (2017). Az egyéni fejlődési utak biztosítása és a “gamification” hatása a motivációra és a kurzussal kapcsolatos attitűdökre. Előadás a Magyar Pszichológiai Társaság XXVI. Országos Tudományos Nagygyűlésén, Szeged, 2017.06.01. - 2017.06.03.  
  • JUHÁSZ Á. (2007). Az egyéni és a szervezeti fókuszú munkahelyi egészségfejlesztés. Doktori disszertáció. ELTE PPK Pszichológia Doktori Iskola, Budapest. 
  • ANTALOVITS M., IZSÓ L., JUHÁSZ Á., HERCEGFI K. (2007): A tervezés során figyelembe veendő emberi jellemzők 3.: A fizikai és szellemi munka. In: Hercegfi K., Izsó L. (szerk.): Ergonómia. 5. fejezet, 77-94.o. Typotex Kiadó, Budapest.  
  • JUHÁSZ, Á. (2005). Designing a Hungarian worksite health promotion program: needs and purposes. In: C. Korunka, P. Hoffmann (Eds). Change and Quality in Human Service Work. (pp 146-162). Organizational Psychology and Health Care Vol. 4. Eds.: Peiró, J.M., Schaufeli, W.B. München: Rainer Hampp Verlag.