Mi a szupervízió? 

A szakmai személyiség fejlődését, szakmai identitás karbantartását elősegítő tanácsadási munkaforma. Egy segítő beszélgetés, amely abban támogatja a szupervizáltat, hogy több nézőpontból, mélyebb szinten rá tudjon látni aktuális munkahelyi elakadására, helyzetére, saját szakmai működésére.  

Kinek érdemes igénybe venni? 

Olyan munkavállalóknak vagy vezetőknek, akik egy komplex munkahelyi vagy szakmai témában nehézséget, elakadást, zavart élnek meg, és szeretnék jobban érteni, hogy mi miért történik velük, nekik mi a részük a kialakult helyzetben, és mit tehetnek.  

Igénybe vehetik közösen egy munkacsoport tagjai is team szupervízió formájában, ha a közös munkával kapcsolatban szeretnének nehézségekre, kihíváskora ránézni, és eközben teamként egymást támogatni, egymás nehézségeiből tanulni, a közös működést, együttműködést tudatosabban megélni és karbantartani, fejleszteni. 

Mi a haszna? 

A szupervízió egyfajta hasznos lelassulást jelent a mindennapok mókuskerekében, amely során létre tud jönni egyfajta megértés, belátás a saját komplex helyzetünkre vonatkozóan, a kapcsolódó érzelmi terhek pedig feldolgozásra kerülhetnek. Mindez lehetőséget ad a belső erőforrások mozgósítására, a saját szakmai kompetenciák hatékonyabb működtetésére és hozzájárul a kiégés megelőzéséhez. 

Mi történik a szupervízió során? 

A szupervizált elmond egy olyan munkahelyi vagy szakmai esetet, ami aktuálisan foglalkoztatja. Ez mindig konkrét történet, aminek ő is szereplője, és vagy a kliensével/ügyfelével, vagy a kollégáival, vagy a felettesével/beosztottjával, vagy a saját szakmai identitásával kapcsolatos. 

Ez az eset a beszélgetés kiindulópontja, mégsem az eseten van a fókusz, hanem a szupervizált szakmai személyiségén, kognitív és érzelmi megélésein, illetve reflexióin, tanulásán. E során a szupervizált biztonságos, tét nélküli, elfogadó tanulási környezetben megtapasztalhatja, hogy csak rá figyelnek, fejlődhet, kapcsolódhat magához és másokhoz. 

A legtöbb segítő beszélgetési helyzethez hasonlóan a szupervizor nem ad konkrét tanácsot, hanem egyenrangú partnerként kérdésekkel, különböző segítői módszerspecifikus eszközökkel támogatja a szupervizáltat, hogy elmozduljon az elakadásából, közelebb kerüljön az őt foglalkoztató kérdéshez, jobban rálásson a saját helyzetére. 

Miben különbözik a coachingtól? 

Míg a coaching inkább eredményorientált, vagyis a tevékenység sikerére törekszik és legfőbb célja a teljesítő képesség fokozása, addig a szupervízió személyközpontú, a szupervizált lelki egyensúlyát és épségét védelmezi. 

Milyen formában lehet igénybe venni és mik a keretei? 

A szupervízió több formában is igénybe vehető: 

  • Egyéni 

  • Csoportos (5-9 fő részének, akik korábban nem ismerték egymást) 

  • Team (5-10 fős teameknek, ahol a team tagjai ismerik egymást, munkakapcsolatban állnak) 

A szupervízió, bármely formájáról is legyen szó, sosem egy egyszeri alkalmat jelent, hanem egy folyamatot. Egyéni formában 55 perces alkalmakból áll, kétheti, ritkábban havi rendszerességgel. Csoport vagy team esetén másfél órás ülésekből áll, kétheti rendszerességgel, havi rendszeresség esetén pedig kétszer másfél órában, rövid szünettel, két ülés összevonható. Mint minden segítő beszélgetésnek, a szupervíziónak is alapvető kerete a titoktartás.