Egy 1938-ban induló, 75 évig tartó, több mint 700 embert követő harvardi kutatás eredményei szerint a hosszú élet és a boldogság titka a szociális interakcióinkban, közeli, minőségi kapcsolatainkban keresendő. A jólét, a gazdagság, a hírnév, a genetika, a társadalmi osztály és az IQ sem olyan lényegesek a hosszú élet és a boldogság szempontjából, mint a barátainkkal, családunkkal és a különféle közösséggel fennálló kapcsolataink. 

A társas kapcsolatokat jellemző társas támogatás az élet minden területére kifejti hatását, az életmód-orvostan 6 fő területének egyik alkotója. A mentális egészséget veszélyeztető kockázati tényezők mérséklése által fejti ki a hatását.  

Életmód-orvoslásnak nevezzük azt a tudományos bizonyítékokon alapuló megközelítést, melynek célja a krónikus betegségeknek a megelőzése, kezelése. Alapkoncepciója az egészségkárosító viselkedéseknek az egészségtámogató életmódra váltása. 

Társas kapcsolataink minősége kiemelkedő szerepet játszik abban, hogy érzelmileg kiegyensúlyozottak legyünk. Ha szoros kapcsolatot ápolunk a kollégáinkkal, pozitív a munkahelyi légkör és figyelünk egymásra, annak erős megtartó ereje van. A munkatársak felől érkező támadás ellenben lelkileg terhelt, alárendelt, megalázó helyzetet teremt, mely hozzájárulhat a kiégéshez. 

Kell egy csapat, mert az egységben erő lakozik! A csapat az emberek kisebb számú csoportját jelenti, ahol a csapattagok magas fokú együttműködést valósítanak meg. Elkötelezettek a közös célok mellett és azokért felelősséget is vállalnak.  Egy jól működő csapat mindig nagyobb teljesítményre képes, mint a csapatot alkotó egyének teljesítményének összege. Ugyanis a csapattagok szakértelme egymást kiegészítve teljes eszköztárat képez egy feladat vagy munka végrehajtásához. 

A jó munkahelyi társas kapcsolatok fő hatásai: 

1.    Növelik a boldogságszintünket 
A minőségi kapcsolatok támogató erővel bírnak, erősítik az önértékelésünket, ami boldogabbá tesz minket. Fontos hangsúlyozni, hogy a kapcsolatok minősége, nem a mennyisége számít.

2.    Csökkentik a stresszt
Korrekt és közvetlen munkahelyi kommunikációt tesznek lehetővé, ami hozzájárul a biztonság érzéséhez és stresszoldó hatású. A problémákat meg lehet beszélni egymással és a munkáltatókkal egyaránt. 

3.    Társas támogatást biztosít
A munkatársak közvetlen segítséget nyújtanak az egyénnek a személyes problémák kezeléséhez. (A szervezet mérete azonban befolyásolja a szervezeti klímát. Minél nagyobb létszámú egy közösség, a tagok annál kevésbé érzik kollégáik támogatását.) 

4.    Erősítik az elkötelezettség szintjét
A személyes közelség felerősíti a valahová tartozás és együttlét érzését. A munkahelyi kohézió által növekszik az együttműködés és a csapatmunka. Egy amerikai felmérés (SHRM, 2016) válaszadóinak 77%-a a munkatársakkal fenntartott kapcsolatok szerepét tartotta az elkötelezettség szempontból a legfontosabbnak.  

5.    Értelmet ad a munkának
A pozitív, mély és tartós munkahelyi kapcsolatok fenntartása által az egyén megtapasztalhatja a munkájának az értelmét. Ebben a társas identifikáció jelensége lényeges szerepet játszik. (Társas identifikáció esetén az egyének vágynak arra, hogy egy általuk vonzónak tekintett társas csoport, munkahelyi közösség tagjai legyenek. Ehhez, a számukra vonzó közösséghez való tartozás még magának a munkának is értelmet adhat.)

Jól látható, hogy a humánus, támogató, társas kapcsolatokat biztosító szervezeti kultúra hosszú távon növeli a produktivitást és egyenletes fejlődést biztosít. A kiegyensúlyozott munkavállalókat elkerüli a kiégés. 

 

A kép forrása: Coffee Bean képe a Pixabay-en

 

Készítette: Szabó Zsóka 

 

Források jegyzéke: 
Achor, S. (2011). The happiness advantage: The seven principles of positive psychology that fuel success and performance at work. Random House.
Dr. Szabó Ágnes (2021. január 13.) A jó (munkahelyi) kapcsolatok ereje; https://www.longevity-project.org/post/a-jo-munkahelyi-kapcsolatok-ereje 
Farkas Nóra (2018. december 05.) 3 mód ahogyan a kollégák társas kapcsolatai kihatnak a munkahelyi jóllétre https://hrpwr.hu/cikk/3-mod-ahogyan-a-kollegak-tarsas-kapcsolatai-kihatnak-a-munkahelyi-jolletre
Kohll, A. (2018. január 31.): 5 Reasons Social Connections Can Enhance Your Employee Wellness Program, https://www.forbes.com/sites/alankohll/2018/01/31/5-ways-social-connections-can-enhance-your-employee-wellness-program/#16565fc9527c, 
Robert Waldinger (2015) What makes a good life? Lessons from the longest study on happiness, TED Talk, https://www.ted.com/talks/robert_waldinger_what_makes_a_good_life_lessons_from_the_longest_study_on_happiness?language=en 
SHRM Research (2016): Employee Job Satisfaction and Engagement, https://www.shrm.org/hr-today/trends-and-forecasting/research-and-surveys/Documents/2016-Employee-Job-Satisfaction-Engagement-Flyer.pdf, letöltés ideje: 2022.05.03.