Abban segítünk, hogy a partnereink és a résztvevők azonosítani tudják önmagukat a kiégés folyamatában, érezzék, hogy van lehetőség a folyamat megelőzésére és kezelésére. Eszközöket adunk arra, hogy az egyén képes legyen megakadályozni az utat a burnout szindróma végstádiumába. A kiégésről mi pozitívabb képet szeretnénk mutatni, feltárva a kiégéshez vezető lépcsőfokokat, tudatosítani a kiégés folyamatában használható mindennapi megelőző eszközöket.

A kiégés folyamat első nagy szakasza a Túlzott erőfeszítés. Ezt az első szakaszt a túlzott mértékű munka jellemez, amelyekhez olyan viselkedéses jellemzők társulnak, amik hosszú távon nem fenntarthatóak: ezek a bizonyítási kényszer, a túlterhelés és a saját igények háttérbeszorítása. Amennyiben tartósan fennáll ez a nagyfokú energia-befektetés anélkül, hogy az egyén megpihenne, magára is fordítana időt, akkor kerülhet át a második nagy szakaszba. Kellő önismerettel, saját valós igényeink felismerésével és a munka-magánélet egyensúlyra való rátalálással azonban hosszú távon is megőrízhető a munkakedv és teljesítmény. 

A folyamat második nagy szakasza a Konfliktusok szakasza. Az ebbe a szakaszba érkezők lemondanak saját igényeikről, saját belső természetes értékrendjük is megváltozik, tehát ezt a konfliktust saját magukban is megélik. Felbomolhatnak a már meglévő stabil prioritásaik, így például a család elsődlegessége a munka javára borul fel, vagy akár a munkán belüli elveit, hozzáállását veszti el. Magánéletében veszíthet régi barátságokat is, így a társas támogatás mértéke is kezd lecsökkenni. Ezzel párhuzamosan egyre több konfliktust él meg a munkatársaival és a vele kapcsolatba kerülőkkel (tanítványokkal, páciensekkel, ügyfelekkel) ugyanúgy, mint a magánéletének kulcsszereplőivel. Ebben a szakaszban a külső segítségkérés, nagyobb energia-befektetéssel járó váltások szükségesek a folyamat visszaszorítása érdekében. 

Amennyiben a személy elmagányosodik, nem kér segítséget, és nem változtat jelentősen az életén, akkor a harmadik nagy szakasz, a Teljes kimerülés állapotába kerülhet. Ez az a szakasz, amit általában a kiégés szindróma alatt értünk. Ezzel együtt jár a munkától való érzelmi, mentális és viselkedéses visszahúzódás is a nagyfokú energiátlanság érzése mellett. Tehát ekkor már passzívvá és érzelmileg is kiégetté válik a személy. Sok esetben komoly fizikai és/vagy mentális betegségek társulnak ezzel az állapottal, mint ahogy az a Kiégés következményei címszó alatt olvasható. 
Programjainkat a saját kiégés megelőző modellünk szerint állítottuk össze.
A kiégés megelőző modellünk 5 célját egyéni, személyközi és szervezeti szinten is támogatjuk.