Fontos szerepe van az önbecsülés fejlesztésében és a lelki betegségek megelőzésében és leküzdésében. 

 

Személyiségjegynek, erőforrásnak, de akár kompetenciának is mondható, mely összefüggésben van az egyén belső kontrolljával, empátiájával, optimizmusával, pozitív énképével, énhatékonyságával. Pikó Bettina pszichológus szerint, amennyiben az egyén reziliens, abban az esetben sem mondható, hogy mindig, minden körülmények között hatékonyan oldja meg a gondjait, csupán a hatékony adaptáció felé billen a mérleg nyelve. 

A reziliencia fogalmának megjelenése a pszichológiában gondolkodásmód-váltást hozott. A betegség központú irányultságot felváltotta az egészség és a megküzdés felé fordulás, egyfajta nyitás történt az interdiszciplináris komplexebb megközelítések felé. Az Amerikai  Pszichológiai Szövetség (APA) a rezilienciát a súlyos traumán való adaptív túljutás és a krónikus stresszel való megbirkózás képességeként definiálja.

A rezilienciát támogató kapcsolatok közé sorolhatók a szoros barátságok, párkapcsolati pozitív viszony, gondoskodó szülőkkel kialakult támogató kapcsolat és a kompetens felnőttekkel kialakított egyéb kapcsolatok. A reziliensnek mondható családokban az egyének nyíltan és hatékonyan kommunikálnak egymással és hatékonyan oldják meg a felmerülő problémákat. Egy ilyen családban felnövekvő gyermek jobb alkalmazkodóképességgel rendelkezik, és képes megfelelő módon mozgósítani a külső és belső erőforrásait szükség esetén. Elutasító és elhanyagoló szülők melletti nevelkedés alacsony önértékeléshez és magas stressz-szinthez vezethet, illetve közvetett módon a reziliencia alacsony szintjét eredményezi. Azok, akik  túlkontrolláló légkörben nőnek fel, impulzívak és reaktívak váratlan események bekövetkeztével, rezilienciájuk alacsony szinten van. 

5 tipp a lelki rugalmasság fejlesztésére:

 1. Írj egy listát az erősségeidről, és ha alkalmad adódik, tudatosan használd is ezeket!
 2. Fogadd el a nehézségeidet, és ne hasonlítgasd másokéihoz!
 3. Ne várd a sült galambot, a problémák ritkán oldódnak meg maguktól! 
 4. Emlékezz vissza olyan helyzetekre, amikor reziliens voltál!
 5. Találj egy hobbit, ami testi-lelki felüdülést nyújt számodra! 


Összeállította: Vaculčiaková Agnesa

 

Kép: Erika Fletcher / Unsplash 

 

Bibliográfia

 • Kiss, E. CS., Vajda D., Káplár M., Csókási, K., Hargitai, R., & Nagy., L. (2015): A 25-itemes Connor-Davidson Reziliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja. Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, 16(1), 93-95. https://doi.org/10.1556/Mental.16.2015.1.4.
 • Masten, A. S. (2001). Ordinary magic. Resilience processes in development. American Psychologist, 56, 227−238. https://doi.org/10.1037//0003-066X.56.3.227
 • Pikó, B. (2010). Védőfaktoroktól az egészségtudatosságig: A kognitív szempontú egészségfejlesztés és addiktológiai prevenció. In B. Pikó (szerk.), Védőfaktorok nyomában. A káros szenvedélyek megelőzése és egészségfejlesztés serdülőkorban (203-207). Budapest, L’Harmattan. ISBN 978-963-236-267-0
 • American Psychological Association (2014). The Road to Resilience. https://www.apa.org/topics/resilience
 • Masten, A. S. (2007). Resilience in Developing Systems: Progress and Promise as the Fourth Wave Rises. Development and Psychopathology, 19(3), 921–930. https://doi.org/10.1017/S0954579407000442
 • Theiss, J. A. (2018). Family communication and resilience. Journal of Applied Communication Research, 1479-5752. https://doi.org/10.1080/00909882.2018.1426706
 • Walsh, F. (2003). Family Resilience: A Framework for Clinical Practice. Family Process, 42(1), 1-18 . https://doi.org/10.1111/j.1545-5300.2003.00001.x